10 doanh nghiệp muốn đấu thầu dự án Bình Quới – Thanh Đa là ai?

Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cho biết, hiện có 10 doanh nghiệp trong và ngoài nước đã nộp hồ sơ xin đấu thầu xâu dựng phát triển dự án bán đảo Bình Quới – Thanh Đa. Trong đó có doanh nghiệp đề xuất lập đồ án quy hoạch dự án khu đô thị dự án Bình Quới – Thanh Đa

Truy cập nguồn tin