3 mốc thời gian cần lưu ý khi sang tên sổ đỏ

CafeLand – Dưới đây là 3 mốc thời gian người dân cần lưu ý khi sang tên sổ đỏ để thực hiện theo đúng thời hạn mà pháp luật quy định, tránh mất tiền oan.

Truy cập nguồn tin