4 doanh nghiệp muốn làm dự án Khu Nhà ở xã hội gần 500 tỷ đồng tại TP. Đà Lạt

Theo Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng, hiện nay, có nhiều nhà đầu tư quan tâm đến dự án gồm Công ty Cổ phần Khai thác Xây dựng vận tải Phương Nam; liên danh Công ty CPXD&KD Địa ốc Tân Kỷ và Công ty CPTM&ĐT Linh Châu; Công ty Cổ phần Địa ốc Kim Thi.

Truy cập nguồn tin