5 dự án M&A bất động sản nổi bật năm 2018 tại TP.HCM

Công ty cổ phần Nghiên cứu thị trường bất động sản DKRA Vietnam vừa công bố 5 thương vị M&A điển hình tại TP.HCM trong năm 2018 tại buổi báo cáo toàn cảnh thị trường bất động sản nhà ở TP.HCM năm 2018.

Truy cập nguồn tin