75 nhà thầu trúng gói thầu mua thuốc generic của BVĐK Hà Đông

(BĐT) – Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) Hà Đông vừa công bố kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu mua thuốc generic thuộc Dự án mua thuốc năm 2018. Gói thầu này có giá hơn 140,5 tỷ đồng; sử dụng nguồn thu viện phí, bảo hiểm y tế và nguồn thu khác của BVĐK Hà Đông. Theo đó, BVĐK Hà Đông đã tổ chức đấu thầu và ban hành 2 quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu (lần 1 và lần 2).

Truy cập nguồn tin