ABBank lại biến động nhân sự cấp cao

Ông Lê Hải sẽ thôi giữ chức Tổng Giám đốc ABBank từ ngày 3/3 theo nguyện vọng cá nhân.

Truy cập nguồn tin