Ấn tượng sự kiện trực tuyến ra mắt tòa tháp thương mại The Gemini

Sáng ngày 30.11, chương trình trực tuyến chia sẻ thông tin chuyên sâu phức hợp thương mại & căn hộ cao cấp Astral City đã chính thức diễn ra. Sự kiện đồng thời đánh dấu chính thức ra mắt tòa tháp thương mại The Gemini – mặt tiền quốc lộ 13, thu hút hơn 2000 chuyên viên tư vấn bán hàng tham gia.

Truy cập nguồn tin