Bắc Giang quy hoạch vùng Yên Thế rộng hơn 300ha

UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Quyết định phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng tỷ lệ 1/25.000 vùng huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050.

Truy cập nguồn tin