Bắc Ninh: 1 dự án “chây ì” thực hiện nghĩa vụ tài chính hơn 175 tỷ đồng

Thanh tra Dự án Đầu tư Khu Đô thị, dịch vụ tổng hợp Đức Việt tại xã Gia Đông, huyện Thuận Thành, Thanh tra tỉnh Bắc Ninh chỉ ra hàng loạt sai phạm. Đồng thời, yêu cầu nộp ngân sách Nhà nước hơn 175,6 tỷ đồng, giảm trừ hơn 18,5 tỷ đồng…

Truy cập nguồn tin