Bất động sản 24h: Giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản còn chậm

CafeLand – Hơn 8,3 tỉ USD vốn FDI vào các khu công nghiệp, khu kinh tế; Nợ công năm 2018 xuống dưới 61% GDP, vốn giải ngân xây dựng cơ bản chậm chuyển biến; Điều chỉnh 15,1ha đất sản xuất ven biển đô thị Phước Hải để làm khu du lịch biển… là những thông tin nhà đất nổi bật trong 24h qua.

Truy cập nguồn tin