Bất động sản công nghiệp thăng hoa, nhìn từ chuyện của An Phát Complex

Bất động sản khu công nghiệp đang đứng trước cơ hội cất cánh, vươn lên trở thành lĩnh vực mũi nhọn tại nhiều địa phương, với nhiều doanh nghiệp.

Truy cập nguồn tin