Bất động sản Hạ Long đang tăng nhiệt, đâu là sản phẩm phù hợp với các nhà đầu tư

Nhận lực đẩy mạnh mẽ từ hạ tầng giao thông, thị trường bất động sản Hạ Long đang phát triển chóng mặt và trở thành điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư.

Truy cập nguồn tin