Bất động sản khu công nghiệp: Phân khúc sản phẩm hấp dẫn 2019

Trong xu thế thị trường, bất động sản khu công nghiệp có nhiều dư địa và cơ hội phát triển và được đánh giá là phân khúc hấp dẫn trong năm 2019.

Truy cập nguồn tin