Bất động sản Tây Nam Sài Gòn hưởng lợi từ hệ thống hạ tầng giao thông mới

Việc chỉnh trang đô thị từ cải tạo kênh rạch, xây dựng các dự án hạ tầng giao thông mới khiến quận 8 và khu vực lân cận khu Tây Nam Sài Gòn có một diện mạo đô thị hoàn toàn khác, thị trường BĐS từ đó cũng trở nên sôi động với hàng loạt dự án lớn.

Truy cập nguồn tin