Bất động sản thời covid: Mua đi chờ chi!

Trong bối cảnh thị trường bất động sản có những động thái “khó đoán” nhiều chuyên gia lại cho rằng các nhà đầu tư nên mua ngay thời điểm này, đừng chờ bất động sản giảm giá, vì điều đó là khó xảy ra.

Truy cập nguồn tin