Bất động sản trục xuyên tâm thành phố du lịch – Điểm thu hút đầu tư

Mỗi thành phố du lịch có thể có một, hoặc nhiều công trình biểu tượng, nhưng trục đường xương sống quyết định sự phát triển của thành phố, hoặc khu vực chỉ là duy nhất.

Truy cập nguồn tin