Bất động sản Uông Bí – Dấu ấn tăng trưởng kích thích từ hàng loạt các dự án tỷ đô

Thành phố Uông Bí là thành phố trực thuộc cửa ngõ Phía Tây của tỉnh Quảng Ninh có cửa ngõ giao thương gần với Hải Dương & Hải Phòng; là địa phương tập trung thế mạnh về nền kinh tế phát triển du lịch tâm linh, cũng như kinh tế thuần về phát triển công nghiệp.

Truy cập nguồn tin