Bầu Kiên thoái sạch vốn tại VietBank

CafeLand – Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (VietBank) vừa gửi đi thông báo cho biết, ông Nguyễn Đức Kiên đã bán xong toàn bộ 6,61 triệu cổ phần sở hữu, tương ứng 2,035% vốn điều lệ tại ngân hàng.

Truy cập nguồn tin