Bên mời thầu xin rút kinh nghiệm vụ nhà thầu phải đòi kết quả đấu thầu

(BĐT) – Công ty TNHH Thẩm định giá Chuẩn Việt (Thẩm định giá Chuẩn Việt) vừa có văn bản trả lời kiến nghị của nhà thầu về kết quả lựa chọn nhà thầu (KQLCNT) các gói thầu mà đơn vị này làm bên mời thầu. 

Truy cập nguồn tin