Bình Định lập quy hoạch chung xây dựng khu vực đầm Trà Ổ

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa cho ý kiến chỉ đạo hàng loạt vấn đề có liên quan đến việc lập quy hoạch, khai thác quỹ đất,… trên địa bàn tỉnh.

Truy cập nguồn tin