Bình Dương sắp có khu công nghiệp rộng 1.000 ha

Trong tháng 3 này, Bình Dương sẽ tổ chức khỏi công khu công nghiệp VSIP III có quy mô 1000 ha.

Truy cập nguồn tin