Bỏ hộ khẩu giấy, người dân sẽ khỏe hơn khi làm thủ tục nhà đất

CafeLand – Nếu đề xuất bỏ hộ khẩu giấy của Bộ Công an được Quốc hội thông qua sẽ thuận lợi hơn cho người dân khi thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến nhà đất (không phải tốn thời gian sao y sổ hộ khẩu, bảo quản sổ hộ khẩu giấy, nộp kèm sổ hộ khẩu…).

Truy cập nguồn tin