Bỏ sổ hộ khẩu giấy: Lợi cả đôi đường!

Mới đây Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nhất trí với phương án đề xuất tại dự thảo Luật Cư trú sửa đổi là luật sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2021. Theo đó, dự thảo quy định sẽ thay thế việc quản lý cư trú từ phương thức thủ công bằng sổ hộ khẩu giấy sang sử dụng mã số định danh cá nhân. Quy định này đã nhận được sự đồng tình của đông đảo dư luận khi cho rằng, việc bỏ sổ hộ khẩu giấy sẽ lợi đôi đường – cho cả cơ quan quản lý nhà nước và người dân.

Truy cập nguồn tin