Bộ Tài chính đề nghị tạm dừng dùng tài sản công thanh toán cho dự án BT

CafeLand – Trong công văn gửi UBND TP. Hà Nội mới đây, Bộ Tài chính đề nghị TP. Hà Nội rà soát, tạm dừng quyết định sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư kể từ ngày 1/1/2018, cho đến khi nghị định về sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện dự án theo hình thức xây dựng – chuyển giao (BT) có hiệu lực.

Truy cập nguồn tin