Bộ Xây dựng lưu ý Hà Nội cần tập trung giải quyết tranh chấp chung cư

Từ tháng 7/2018, Sở Xây dựng đã kiểm tra được 71/83 nhà chung cư có đơn khiếu kiện, tranh chấp, lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính 12 trường hợp. Dự báo, tranh chấp chung cư không giảm mà sẽ còn tăng trong thời gian tới.

Truy cập nguồn tin