Bóc mẽ chiêu thổi giá đất gấp 3 lần sau đấu giá

Câu chuyện giá đất sau đấu giá đang được dư luận quan tâm những ngày gần đây. Đây là chiêu mua gom đất của dân với giá thấp rồi đợi công khai quy hoạch để bán với giá gấp 2-3 lần theo một kịch bản được soạn sẵn.

Truy cập nguồn tin