Bright Land chính thức đặt chỗ dự án Megacity Kon Tum

Trong năm 2019, Kon Tum nổi lên như một điểm sáng trên thị trường bất động sản Tây Nguyên với việc được Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch xây dựng và phát triển đến năm 2035 trở thành vùng kinh tế động lực trong vùng.

Truy cập nguồn tin