C-Sky View chung tay cùng Cenhomes.vn lan toả tinh thần chiến thắng đại dịch

Đồng hành cùng chiến dịch “Home now for Vietnam Stronger” do Cenhomes.vn phát động, mỗi giao dịch thành công tại dự án C-Sky View (Bình Dương) sẽ góp 5 triệu đồng vào các hoạt động phòng chống dịch Covid-19.

Truy cập nguồn tin