Các chiến lược đầu tư bất động sản thông minh

Gần đây, CBRE công bố nghiên cứu về thị trường bất động sản châu Á – Thái Bình Dương (APAC). Trong đó, các chuyên gia đã tổng hợp một số xu hướng cũng như lời khuyên cho các nhà đầu tư bất động sản trong thời gian tới.

Truy cập nguồn tin