Chỉ một căn nhà, tôi tách cho mỗi con một hộ khẩu được không?

Cả ba con trai của tôi đều lập gia đình nhưng lại ở chung với vợ chồng tôi; giờ tôi muốn tách khẩu cho mỗi gia đình nhỏ của các con là một hộ, cùng đăng ký thường trú tại căn nhà của tôi có được hay không? Thủ tục như thế nào? (Tấn Bình).

Truy cập nguồn tin