Chủ đầu tư dự án tổ hợp sân khấu biểu diễn nghệ thuật dân tộc ngoài trời lớn nhất Hà Nội vướng kiện tụng

Từ năm 2007, nhằm thực hiện ý tưởng đưa chương trình biểu diễn thực cảnh thế giới về Việt Nam của Tập đoàn Tuần Châu, công ty Tuần Châu Hà Nội – TCHN (trực thuộc tập đoàn) đã triển khai dự án đầu tư Khu du lịch, vui chơi giải trí, đô thị sinh thái Tuần Châu hàng trăm tỷ đồng gồm nhiều hạng mục hiện đại, trong đó có hạng mục “biểu diễn rối nước, biểu diễn thực cảnh”.

Truy cập nguồn tin