Chuyên gia Trần Đình Thiên: Nguy cơ rủi ro cho nền kinh tế ngày càng gia tăng

TS. Trần Đình Thiên cho rằng, việc ngày càng nhiều doanh nghiệp hấp hối nhưng lại không thể tiếp cận vốn đang đặt nền kinh tế đứng trước một rủi ro rất cao.

Truy cập nguồn tin