Chuyện lạ: Đại gia Việt đấu giá lâu đài dát vàng tại Hội An gây quỹ từ thiện

Lâu đài dát vàng tại dự án Hội An Golden Sea sẽ được đại gia Đường bia đấu giá. Toàn bộ số tiền bán được sẽ dùng để gây quỹ từ thiện khắc phục hậu quả chiến tranh do chính ông sáng lập.

Truy cập nguồn tin