Có phải từ 2022, bên môi giới nói sai thông tin về nhà đất sẽ bị phạt nặng?

Tôi nghe nhiều người nói, Chính phủ vừa ban hành Nghị định mới xử phạt nặng đối với bên môi giới bất động sản cung cấp thông tin sai lệch về nhà đất và quy định này sẽ áp dụng từ năm 2022.

Truy cập nguồn tin