Condotel: Tiềm năng và lo lắng!

Ông Đinh Thế Hiển, chuyên gia tài chính cho rằng, để nhà đầu tư thứ cấp không bị bơ vơ khi chủ đầu tư không thực hiện được cam kết thì nhà nước cần có những quy định bảo vệ nhà đầu tư thứ cấp, mà cao nhất là cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu condotel.

Truy cập nguồn tin