Công khai không đầy đủ về dự án bất động sản bị phạt đến 120 triệu đồng

Tôi nghe nói, doanh nghiệp kinh doanh bất động sản phải công khai thông tin một cách trung thực về dự án bất động sản mà họ kinh doanh.

Truy cập nguồn tin