Công ty CP Nam Dương tiếp tục bị chấm dứt hợp đồng tại Bắc Kạn

(BĐT) – Sau khi bị chấm dứt hợp đồng tại gói thầu do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đại Từ (tỉnh Thái Nguyên) làm bên mời thầu, Công ty CP Nam Dương lại tiếp tục bị chấm dứt hợp đồng tại một gói thầu khác tại Bắc Kạn.

Truy cập nguồn tin