Crystal Bay tài trợ lập quy hoạch dự án Khu du lịch hồ Prenn Đà Lạt

CafeLand – UBND tỉnh Lâm Đồng vừa có quyết định phê duyệt nhiệm vụ, dự toán quy hoạch phân khu Khu du lịch hồ Prenn, TP. Đà Lạt.

Truy cập nguồn tin