Crytal Bay bắt tay với Delta, Artelia triển khai Tổ hợp SunBay Park Hotel & Resort Phan Rang

Tập đoàn Delta là tổng thầu Tổ hợp SunBay Park Hotel & Resort Phan Rang.Lễ ký vừa diễn ra sáng 12/4/2019.

Truy cập nguồn tin