Cục Thuế Tp.HCM kiến nghị cách tính giá thuế chuyển nhượng bất động sản

Mới đây, Cục Thuế Tp.HCM đề xuất với UBND Tp.HCM cách tính hệ số nhân khi tính toán chuyển nhượng bất động sản trong thời gian tới.

Truy cập nguồn tin