Đà Lạt Travel Mall: Cơ hội đầu tư vào trung tâm thương mại hấp dẫn

Với định hướng đẩy mạnh phát triển du lịch địa phương, Đà Lạt đang mở ra nhiều cơ hội đầu tư mới dự kiến sẽ sôi động và đa dạng nhất khu vực Tây Nguyên Nam Bộ.

Truy cập nguồn tin