Đà Nẵng được bố trí hơn 3.200 tỉ đồng cho 3 dự án trọng điểm

CafeLand – Đà Nẵng được Bộ Kế hoạch và Đầu tư bố trí vốn ngân sách Trung ương gồm 3.227 tỉ đồng cho 3 dự án hạ tầng giao thông trọng điểm trên địa bàn.

Truy cập nguồn tin