Đà Nẵng: Thanh tra quản lý đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng

Hai đoàn thanh tra sẽ tập trung làm rõ việc chuyển mục đích từ đất rừng sản xuất, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng sang các loại đất khác tại quận Liên Chiểu và huyện Hoà Vang.

Truy cập nguồn tin