Đất có vườn, ao có phải tách thửa khi chuyển đổi mục đích sử dụng?

Tôi mua 635m2 đất trồng cây lâu năm từ năm 2005, đã chuyển 100m2 sang đất ở để xây nhà, phần còn lại bà làm vườn trồng cây lâu năm, cây ăn quả. Hiện bà muốn chuyển tiếp 300m2 sang đất ở.

Truy cập nguồn tin