Đất đô thị tăng gần 1 triệu ha, đất nông nghiệp giảm 251 nghìn ha trong 10 năm tới

Theo Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và môi trường (TN&MT) Trần Hồng Hà, quy hoạch sử dụng đất đô thị đến năm 2030 là 2,95 triệu ha, tăng 925,78 nghìn ha, trong khi đó đất nông nghiệp giảm 251,22 nghìn ha so với năm 2020.

Truy cập nguồn tin