Đất hoa màu có được chuyển sang đất thổ cư?

Đất hoa màu là vùng đất khô, sử dụng trồng các loại cây ngắn ngày như khoai, lạc, đậu,… Vậy, loại đất này có được phép chuyển đổi mục đích sử dụng sang đất thổ cư?

Truy cập nguồn tin