Đấu thầu tại Bộ GD&ĐT: Nghi vấn về tính minh bạch

(BĐT) – Báo cáo công tác đấu thầu năm 2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) cho biết, qua thanh tra, kiểm tra công tác đấu thầu năm 2018, về cơ bản, các đơn vị thực hiện đúng các quy định về đấu thầu, không có kết luận về sai phạm. 

Truy cập nguồn tin