Để nền kinh tế không bị lỡ nhịp

Giới chuyên gia dự báo khó khăn của các doanh nghiệp do tác động của đại dịch Covid-19 có thể kéo dài sang năm 2022. Điều các doanh nghiệp cần lúc này là các chính sách và giải pháp phù hợp để họ có thể vượt qua khó khăn và chung sức phục hồi kinh tế.

Truy cập nguồn tin