Đến hẹn hoạt động, Sân golf Cồn Ấu vẫn còn “bận” giải phóng mặt bằng

CafeLand – Theo báo cáo tình hình triển khai dự án sân golf trên địa bàn thành phố Cần Thơ của UBND Cần Thơ gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư thì dự án Sân golf Cồn Ấu đã trễ tiến độ.

Truy cập nguồn tin