Đeo bám giải quyết những vấn đề kiến nghị của cử tri

Sáng 5-10, Tổ Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TPHCM đơn vị 4 và Tổ Đại biểu HĐND TPHCM khóa X đơn vị 11 có buổi tiếp xúc cử tri quận 10 trước kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XV và kỳ họp thứ 3 HĐND TPHCM khóa X.

Truy cập nguồn tin